Jak naše myšlenky tvoří realitu

UKÁZKA NAŠICH SCHOPNOSTÍ

Mluvte správně se svým tělem, naslouchá Vám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Dělala jsem pokus s vodou, do každé misky jsem vložila jinou myšlenku, nechala zmrazit a dívejte co všichni umíte 😉

Ráda bych, abyste přemýšleli, o tom co říkáte a o čem přemýšlíte. Poslouchejte se a zjistíte, proč vám něco nefunguje, proč stále nehubnete a nemáte, co si přejete.

Zapomeňte na váhavé věty obsahující, co nechcete:
– hlavně ať zase nejsem nemocný
– ať se vám nic nestane
– to bude zase den
– když pospíchám, vždy mě ještě někdo zdržuje
– svět je hrozný a lidé zlí
– jsem tlustý
– pracuji na tom, abych byl úspěšný

Ale nově mluvte o tom, co chcete, jasně:
– jsem zdráv a vyléčen
– dobře dojeďte
– jsem hoden štěstí
– přeji si prožít pěkný den
– rád bych tam byl včas
– jsem hoden lásky
– hubnu
– jsem úspěšný

Umí vědomí vytvořit materiální svět? Předtím než si na tuto otázku odpovíme, musíme se podívat na to, z čeho se materiální svět skutečně skládá. „Realita“ není tvořena jen fyzickými částečkami. Molekuly se skládají z atomů a atomy ze subatomických částiček – protonů a elektronů – které jsou z 99,99% prázdným prostorem a elektrickými otáčkami.

Interagujeme se světem fyzických objektů, ale jenom díky tomu, že náš mozek překládá smyslová data. V tom nejmenším a nejzákladnějším měřítku pro přírodu nic takového jako „fyzická realita“ neexistuje.

Držitel Nobelovy ceny a otec kvantové fyzika, Niels Bohr, pronesl:

„Všechno, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.“

Když dáte své ruce k sobě, prázdný prostor se dotýká dalšího prázdného prostoru. Konzistence hmoty nemá absolutně žádnou fyzickou strukturu.

Když tohle pochopíte, dojde Vám, že signály přijaté naším mozkem mají úplně stejnou strukturu. Myšlenky rovněž patří mezi aktivity vesmíru.

Vědomí vůbec je jedním z největších problémů vědy. Neexistuje totiž žádný způsob, jak vysvětlit fakt, že materiální a chemické reakce dávají vznik něčemu nemateriálnímu. Kdybychom se opravdu snažili dopátrat původu vědomí, možná že by nám došlo, že mysl a realita nejsou zas tak odlišné věci, jak si myslíme.

VODA

Tajemná a záhadná, má svojí strukturu a paměť a stejně jako každá jiná energie, je ovlivňována prostředím, zvuky, okolím a ostatními vlivy.

Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu.

Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.

O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Pro poslední nedůvěřivé materialisty, kteří popírají možnost, že by mohly lidské myšlenky, hudba, slova nebo motlitby mít vliv na naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto jasný důkaz.

Co bylo tímto převratným důkazem? Byla to právě fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů.

Dr. Masaru Emoto udělal například pokusy s ovlivňováním vody myšlenkou a slovem. Nejprve nalil čistou vodu z horského jezera do několika nádob a každou z nich popsal a ovlivňoval jiným slovem, vyjadřujícím určité emoce či stav. Například Láska, Díkůvzdání, Klid, Hloupost, Nenávist, Strach, Radost, atd. Fotografie vodních krystalů, které takto ovlivněná voda utvořila, se velmi lišily.

Další pokus provedl tak, že do nádob s vodou, popsaných dvěma slovy Láska a Nenávist, nasypal vařenou rýži a každý den ovlivňoval nádobu Láska i nádobu Nenávist příslušnou emocí a modlitbou či proklínáním. Po několika týdnech se v nádobách udály naprosto rozdílné procesy. Nádoba s Láskou měla uvnitř čistou vodu s rýží a nádoba s Nenávistí byla plná černé plísně. Tento pokus si můžete i sami vyzkoušet, bez laboratoře či mikroskopů, potřebujete jen čistou vodu a čas. Podobné pokusy prováděli také botanikové s rostlinami napojenými na detektory lži, které ukazovaly jejich reakce na lidské emoce i myšlenky a dospěly k převratným závěrům.

Miluji tě                                Děkuji

Vděčnost                               Srdce

Stres                                       Neštěstí

     

Minerální voda ze supermarketu / obavy

 

 

 

 

 

Zdroje:
– Masaru Emoto: Skutečná síla vody, Longevity 06/2009
– Masaru Emoto: Voda a léčivá síla potlitby

Foto:
– OFFICE MASARU EMOTO