Duchovní škola Spirála

Jádro učení této školy zahrnuje podporu fyzické, emoční a duševní úrovně studentů a probouzení jejich skrytých vnitřních možností. Věřím, že tradiční učení, pokud je aplikováno moudře a ze srdce, může být nástrojem proměny i v moderní době. Absolventy naučím, aby žili moderním způsobem a své poznatky prakticky využili. Toto učení se dokáže snadno adaptovat na dobu, ve které v současnosti žijeme, na její intenzitu, neustálé změny i nové výzvy. Díky tomu objeví život úplně nový, který bude naplněný a smysluplný.
Cílem školy je objektivním a srozumitelným způsobem přiblížit západnímu člověku zákonitosti fungování energie v těle a prostoru, tedy návod na preventivní a šetrný přístup ke všemu živému.

Harmonogram výuky:

1. část 17.-18. února 2018

Podle tradiční čínské medicíny začíná v lidském těle jaro 4. února, začneme tedy tak, abychom se svezli s novou energií rozvětu a růstu tohoto roku. Začneme společně kvést, probouzet se a objevovat své skryté vnitřní schopnosti a možnosti.

Sobota 17.2.2018:

 • Co je energie a její proudění v těle a prostoru. Energetické blokády a jejich příčiny.
 • Jak probíhá proces léčení.
 • Princip léčení přikládáním rukou.
 • Jiný pohled na nemoc a pochopení jak je možné se uzdravit.
 • Etika léčení.
 • Čakry, jejich vnímání a diagnostika.
 • 5 základních orgánů, jejich vnímání a diagnostika.
 • Aktivace Vašich vlastních léčivých energií.
 • Pro zájemce zasvěcení do 1. stupně Reiki

Neděle 18.2.2018:

 • Základy práce s kyvadlem pro diagnostiku a základní tabulky.
 • Jak vyčistit pracovní prostor a sebe před samotným léčením.
 • Testování příčin potíží a jejich léčení.
 • Praktická cvičení a léčení na sobě i ostatních.

2. část 24. – 25. března 2018

Sobota 24.3.2018:

 • Princip energetického léčení na dálku.
 • Aura, její vidění a diagnostika jemnohmotných částí.
 • Stagnující energie v auře, příčiny jejího vzniku a její odstranění.
 • Vnitřní zrak a jeho trénink.
 • Orgánové hodiny a jak v pravý čas příznivě ovlivnit své zdraví.
 • Tatvické hodiny a jak v pravý čas příznivě ovlivnit své aktivity a zdraví.
 • Skenování těla pomocí rukou, vnitřního zraku a kyvadla.
 • Zákonitosti Jin a Jang.
 • Aktivace Vašich vlastních léčivých energií, pokročilejší vědění.
 • Pro zájemce zasvěcení do 2. stupně Reiki

Neděle 25.3.2018:

 • Diagnostika a léčení blokád v energetickém poli (auře).
 • Tréning intuice a vnitřního vidění
 • Praxe diagnostiky a léčení na sobě i ostatních

3. část 21. – 22. dubna 2018

Sobota 21. 4. 2018:

 • Více o inkarnačním procesu a vlivu na náš život.
 • Pokročilé léčení přikládáním rukou a skrze vědomí.
 • Léčení mimo čas, tedy minulých i budoucích životů.
 • Blokády a blokující záznamy (emoce, zážitky, ad) jejich diagnostika a odstranění.
 • Aktivace Vašich vlastních léčivých energií, pokročilejší mistrovské vědění.
 • Pro zájemce zasvěcení do 3. stupně Reiki

Neděle 22. 4. 2018:

 • Druhy intuice a její vnímání.
 • Testování potravin, minerálů a vitamínů, potravinových doplňků.
 • Dietetika podle TČM a recepty pro zdraví těla i duše (snídaně, svačiny).
 • Vlastní praxe na sobě i ostatních.

4. část 12. – 13. května 2018

Sobota 12. 5. 2018:

 • Postup a princip aktivace čaker a jejich zasvěcení.
 • Etika vedení seminářů.
 • Pro zájemce zasvěcení do 4. mistrovského stupně Reiki
 • Co je vědomí.
 • Co je merkaba.
 • Zlatý řez v přírodě, ve vesmíru, architektuře a umění.

Neděle 13. 5. 2018:

 • Léčení na úrovni mistra na základě získaných vědomostí.
 • Vlastní praxe.

5. část 26. – 27. května 2018

Sobota 26. 5. 2018:

 • Pokročilá diagnostika fyzického i duševního zdraví
 • Jak udržet sebe a své vedení čisté
 • Průzkum a čištění na pokročilých tabulkách
 • Provedení úplného čištění sebe i druhých
 • Zacházení s energií vědomí, pro zabránění vytváření programů
 • Etická pravidla při práci s ostatními

Neděle 27. 5. 2018:

 • Energetické cvičení
 • Vlastní praxe

6. část 9. – 10. června 2018

Sobota 9. 6. 2018:

 • Restrukturalizace mozku, vyrovnání hemisfér, fyzická cvičení.
 • Duchovní léčení orgánů a žláz.
 • Energetické cvičení.
 • Dietetika a praktické recepty pro vaše zdraví (obědy, večeře).

Neděle 10. 6. 2018:

 • Vedení vlastní terapie
 • Praxe

Cena:

15.000 Kč

Kde:

Klub Energy
Pařížská 14, Ústí nad Labem centrum, 2. patro

Rezervace na:

+420 777 158 304, nebo e-mailem komestikova@seznam.cz

Veškeré kurzy, semináře a víkendové pobyty je také možné individuálně dohodnout telefonicky, mimo zde uvedené termíny.
V případě jednodenních kurzů, které by se konaly mimo mé působiště v rámci ČR, je nutná účast minimálně 5 účastníků, cena se v tomto případě navyšuje o cestovné, pokud je místo vzdálenější 100 km od Ústí nad Labem.